Arkivering av fysiska dokument är vår specialitet.

Alla producerar information som behöver sparas, ofta för eget behov och alltid i en viss omfattning för att efterleva lagstiftning.

Att i egen regi arkivera strukturerat och säkert kräver ekonomiska resurser för speciella lokaler och arbetstid för att upprätthålla en acceptabel nivå.

Svenskt Arkiv är specialiserat på arkivförvaltning och sedan 39 år hjälper vi ett stadigt ökande antal företag med arkiv.

Det viktigaste gällande arkivering oavsett typ av arkiv eller arkivtid är ett säkert, strukturerat och ändamålsenligt arkiv .

Beställningar ur vårat arkiv sker utan omvägar som inte kräver detaljkunskap och processen är smidig. Ni kommer uppleva arkivet som tillgång!

Bokföringslagen reglerar alla svenska företag och ställer krav på hur arkivering skall ske.

”Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga.”(Utdrag ur lag (2010:1514) ).

”De ska förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt.” (Utdrag ur lag (2010:1514) ).

Oavsett vilket område ni verkar inom krävs ett välordnat arkiv för såväl digital som fysisk förvaltning.

Om ni vill höja er och vill effektivisera hjälper vi gärna till med allt som har med arkivförvaltning att göra.