Om Svenskt Arkiv.

Svenskt Arkiv har som affärsidé att erbjuda företag, organisationer och myndigheter en fysisk arkivtjänst på distans med högsta kvalité och servicegrad till ett attraktivt pris.

Förvaltningen sker med tillämpning av digitala kundanpassade lösningar för att säkerställa och underlätta arkivering och återsökning.

Svenskt Arkiv har ett affärsområde, dokumenthantering, och ett fokus: Att till ett konkurrenskraftigt pris leverera den bästa arkivtjänsten på marknaden där service och kvalitet är högsta prioritet.

Svenskt Arkiv vilar på en stabil grund då bolaget förutom sina många och välkända kunder har en finansiellt stark, långsiktig och engagerad ägare i Depona.

Svenskt Arkiv har sedan många år tillbaka högsta kreditvärdighet, ”trippel A” rating (AAA), hos kreditupplysningsbolaget Soliditet.

Svenskt Arkiv är kvalitetscertifierat enligt standarden ISO 9001:2008 och för miljöledning ISO 14001:2004.

Svenskt Arkiv har kunder från alla typer av branscher och storleken varierar från de största internationella koncernerna till småföretag.

Svenskt Arkiv förvaltar även mycket stora volymer arkiv åt myndigheter, statliga bolag, kommuner, landsting och sjukhus. Det totala antalet kunder uppgår till över 1 800 st.

Utöver Storstockholm erbjuder Svenskt Arkiv även en rikstäckande arkivtjänst genom Depona AB´s arkivcentra i: Vilhelmina, Falun, Katrineholm, Göteborg, Malmö samt Danmark, Oslo, Helsingfors och Riga.

Svenskt Arkiv i Mälardalen