Med Svensk Arkiv får ni en komplett arkivtjänst.

Svenskt Arkiv har allt för att er arkivprocess skall vara smidig och säker.

Arkivlogistik, vi hjälper er att packa och transportera materialet, det registreras in i det webbaserade arkivsystemet Visual Archive® som med sin unika funktionalitet med bilder och användarvänliga format gör återsökning och val av destruktion mycket enkelt.

Visual Archive® ger er full kontroll över er arkivering hos oss, här kan ni utföra allt som har med er arkivförvaltning att göra, från beställningar till genomgång och godkännande av destruktion.

Arkivmaterialet förvaltas i något av våra mycket säkra arkiv.

När ni gör en beställning är den normalt utförd inom några få timmar.

Vi ombesörjer destruktion och utfärdar destruktionsintyg.

Depona tillhandahåller en helhetstjänst där arkivprocessen blir rationell, smidig, tidsenlig och lätthanterad från dag ett tills den dagen då dokumenten återvinns till nytt papper.

För utökade behov har vi ett stort utbud av tjänster:

Arkivprodukter såsom boxar, omslag, etiketter och allt som kan behövas för era fysiska dokument.

Sekretesslådan, till ett fast pris ställer vi ut en stilren låda för destruktionsmaterial, vi placerar ut en ny låda och hämtar den fulla för sekretessdestruktion så snart ni önskar det.

Backupband arkivering och utbytestjänst där vi enligt schema hämtar och lämnar backupband för avskild klimatarkivering.

Genom koncernbolaget Depona (www.depona.se) erbjuder vi även:

Arkivarie-konsulttjänster för utredning, inventering och upprättande av dokument och informationshanteringsplaner.

Projekt och specialskanning för att digitalisera till exempel avtal, personalhandlingar, ritningar och teknisk dokumentation.

Digitalt Arkiv för att säkerställa redundans från er övriga serverdrift eller för att arbeta med på daglig basis exempelvis för kundavtal.

Kontakta oss och berätta vad ni är intresserad av så får ni veta mer!