Gron-El-till-arkiv-vindkraft

Den energi våra arkiv förbrukar kommer endast från vattenkraft, vindkraft eller solkraft.

Vi arbetar systematiskt för att minska vår miljöbelastning. Att endast förbruka grön el är en del i vårt miljöengagemang.